{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

全新網店會員制度! 2%消費回贈! 買1蚊儲1分! 儲夠50分當1蚊!

滿$600,即免運費

全新網店會員制度! 2%消費回贈! 買1蚊儲1分! 儲夠50分當1蚊!

滿$600,即免運費

全新網店會員制度! 2%消費回贈! 買1蚊儲1分! 儲夠50分當1蚊!

你的購物車是空的
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{ 'product.set.open_variation' | translate }}
 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x HK$0 {{ item.unit_point }} 點
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

網店會員積分計劃

儲分當現金

1.      消費回贈:每消費港幣$1可獲1點積分。

2.      積分使用:每50點積分可作港幣$1先施網店消費金額。

 

條款及細則

 

消費回贈

-          積分以購物折實後金額計算,不包括運費及額外附加費。購物不足港幣$1之餘數將不獲計算,亦不可累計至下一筆訂單。

-          結帳時需登入會員帳號,於出貨並確認收貨後約7個工作天,積分會自動發送至會員帳戶內。如訂單被取消或在確認收貨期間退貨,該筆訂單將不獲積分。如積分在派發後,訂單因任何情況取消或退貨,所得積分將被一併扣減。

-          每年12月31日為積分到期日,逾期未使用之積分將自動從帳戶扣除;本公司有權隨時變更積分有效期。

 

積分使用

-          須在結帳時登入會員帳號,待訂單完成後積分才會發放。僅在購物過程中勾選「我要成為會員」將不被視為登入,即使符合條件亦不會獲取積分。

-          會員可在結帳頁面自行輸入欲使用之積分數量,並查看剩餘積分。系統預設會在符合使用上限條件下,自動使用全部積分。

-          本公司網店積分僅適用於網店購物,無法於實體門市使用。

 

其他

-          顧客可以在商店個人頁面查看點數紀錄,登入後點選「我的帳戶 > 會員點數」頁面,即可查看目前持有的總積分、積分等值現金、持有積分的到期日、積分使用的規則、以及積分使用紀錄。以帳戶中可用積分為準。因積分生效時間差異,資料更新等因素造成之積分差異,仍以帳戶實際可用積分為準。

-          不同會員帳號無法共同累計積分,亦不可轉移積分。

-          本公司網店與實體門市會員制度為獨立系統,積分不可交換使用。

-          網店生日優惠券是根據會員登記後的兩個月計算,並在客人提供的生日月發送。

 

修訂權利

-          先施有限公司有權隨時變更、修改或終止網店會員積分規則及細則,並會公佈於本公司網站上。如有任何爭議,本公司保留最終決定權。